Vous pouvez devenir membre simplement en versant la cotisation 2018 au compte
du BSC : BE84 3101 4141 3659. Pouvons-nous vous demander de payer avant la fin
du mois de mars 2018. Votre abonnement est valable jusqu’au 31/12/2018.
Le montant est de
 50€ pour les médecins,
 20€ pour les paramédicaux et
 10€ pour les spécialistes en formation
Veuillez indiquer votre nom, prénom et titre professionnel dans la rubrique mention.
L’affiliation est non-payante pour les patients.
L’affiliation au BSC octroie l’avantage supplémentaire de donner une réduction à
l’affiliation à l’ESO et à la WSO, grâce à un joint membership :

ESO Joint Membership

Lid worden kan door uw lidmaatschapsbijdrage voor 2018 te storten op rekening Nr.:
BE84 3101 4141 3659 van de BSC. Mogen we u vragen te betalen voor eind maart
2018. Uw lidmaatschap loopt tot 31/12/2018.
Ze bedraagt
 50€ voor arts-specialisten
 20€ voor verpleegkundigen en paramedici
 10€ voor specialisten in opleiding
Gelieve uw naam, voornaam en beroepstitel in de rubriek “mededeling” te vermelden.
Het lidmaatschap is niet-betalend voor patiënten.
Het lidmaatschap van de BSC houdt ook het voordeel in om reductie te krijgen op het
lidmaatschap van zowel de ESO als de WSO via een joint membership, zie hiervoor:

ESO Joint Membership

Nom - Naam - Name

Prenom - Voornaam - Surname

Email

Adresse - Addres - Adress

Groupe - Groep - Group

Commentaire (optionnel)- Commentaar (optionneel)- Comment (optional)

Anti-robot test