Vous pouvez devenir membre simplement en versant la cotisation 2020 au compte
du BSC : BE84 3101 4141 3659. Pouvons-nous vous demander de payer avant la fin du mois de mars. Votre abonnement est valable jusqu’au 31/12/2020.
Le montant est de
 50€ pour les médecins,
 20€ pour les paramédicaux et les neurologues en formation
Veuillez indiquer votre nom, prénom et titre professionnel.
L’affiliation est non-payante pour les patients et les étudiants.
L’affiliation au BSC octroie l’avantage supplémentaire de donner une réduction à l’affiliation à l’ESO et à la WSO, grâce à un joint membership :

ESO Joint Membership

Lid worden kan door uw lidmaatschapsbijdrage voor 2020 te storten op rekening Nr.:
BE84 3101 4141 3659 van de BSC. Mogen we u vragen te betalen voor eind maart. Uw lidmaatschap loopt tot 31/12/2020.
Ze bedraagt
 50€ voor arts-specialisten
 20€ voor verpleegkundigen en paramedici
Gelieve uw naam, voornaam en beroepstitel.
Het lidmaatschap is niet-betalend voor patiënten en specialisten in opleiding.
Het lidmaatschap van de BSC houdt ook het voordeel in om reductie te krijgen op het
lidmaatschap van zowel de ESO als de WSO via een joint membership, zie hiervoor:

ESO Joint Membership

  Nom - Naam - Name

  Prénom - Voornaam - Surname

  Email

  Adresse - Adres - Address

  Groupe - Groep - Group

  Commentaire (optionnel)- Commentaar (optioneel)- Comment (optional)