• Sensibilisatie over de verwoestende effecten die CVA kan hebben en het belang van preventie van CVA
  • Het promoten van een gezonde levensstijl en informeren over de andere risicofactoren van CVA, zoals obesitas, tabaksgebruik, onvoldoende lichaamsbeweging en over de noodzaak om de levensstijl te veranderen
  • De artsen aansporen om hypertensie actiever te behandelen om een eerste CVA te voorkomen
  • Instellen of ondersteunen van alle initiatieven die trachten de uitwisseling te bevorderen tussen/onder personen die een CVA hebben gehad en/of hun omgeving: Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact zijn erg belangrijk
  • De regering informeren over de lasten en de kosten ten gevolge van het niets doen in verband met de inwerkstelling van moderne therapeutische behandelingen, die hun doeltreffendheid reeds bewezen hebben aangaande de preventie van CVA