EUROPESE DAG VAN DE BEROERTE 14 MEI 2019
verslag: Verslag14 mei Limburg en Kempen


Foto van gezamenlijke Europese Dag van de Beroerte  van : CVA Stap voor stap( Zomergem Gent), CVA Mijn 2de leven (Z.WVL.) en CVA ZIT (St. Niklaas).


Patiëntenvereniging BSC
“Europese dag van de beroerte” 9 mei 2017 Orangerie Dennenhof Bokrijk

Niettegenstaande de drukke ochtendspits was VTM al rond 9 uur ter plaatse. Onder een
stralende zon werd Dr. André Peeters, voorzitter van BSC geïnterviewd over de symptomen,
de gevolgen en de noodzaak om bij een beroerte tijdig in het ziekenhuis te komen.
Miek Grypdonck, voorzitter van de patiëntenraad van BSC, deed al wandelend in het groen
haar verhaal (hoe zij op jonge leeftijd een CVA doormaakte) voor de VTM camera.
Tegen 10.00 uur was iedereen verwacht. De bus uit Zomergem en St. Niklaas was omwille van
de file wat later. Ondertussen zorgde de muziekgroep “Voices2You” voor de nodige
stemming. Na het welkom door Miek Grypdonck werd aan de bijna 90 aanwezigen (CVA
getroffenen en hun partner) koffie en koffiekoekjes aangeboden.

Sprekers in de voormiddag:
-Dr. André Peeters, neuroloog St. Lucas Brussel sprak over BSC en de plaats van de
patiëntenraad daarin. Het werd uitgelegd aan de hand van de website:
www.belgianstrokecouncil.be
– Min Jo Vandeurzen, Vlaams min. van welzijn,volksgezondheid en gezin beklemtoonde dat
campagnes rond “Herken een beroerte” noodzakelijk zijn en moeten worden herhaald.
Ook aan de beroertezorg in België is nog veel werk ! De CVA patiënt tijdig in het juiste
ziekenhuis met aanwezigheid van de juiste specialisten en dit 24 uur op 24!
In afwachting van de lunch, kon men even buiten gaan; prachtig weer, mooie tuin.
Jef (van CVA Limburg) heeft enkele liedjes gezongen.

12.30 uur was er aperitief: cava of fruitsap. Dan tomatenroomsoep, hoofdschotel: vis / vlees en
dessert dame blanche.
Leo De Theije vertoonde zijn fotoreportage van de zelfhulpgroepen tijdens de voorbije jaren.

Sprekers in de namiddag:
– Journalist Patrick Martens gaat een gesprek aan met Prof. Dr. Lieve Dams over de niet
zichtbare gevolgen van een CVA. Elke CVA is anders, onze hersenen zijn heel ingewikkeld.
Een beroerte verandert je leven, ook dat van het gezin.
Tenslotte was er nog Limburgse vlaai met koffie. Als aandenken aan deze mooie dag werd een
herinneringskaartje kaartje met passende tekst verdeeld. Tegen 17 uur keerde iedereen
huiswaarts.
Dank aan allen die deze dag mogelijk maakten. Zeker ook dank aan de sprekers.

Ria Van Rompaey, secretaris van de patiëntenraad BSC

IMG_0804

IMG_0806

IMG_0837

IMG_0838