Vias institute, het voormalige Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), voert momenteel een enquête uit bij Belgische huisartsen. Doel hiervan is na te gaan of huisartsen wensen en kunnen ondersteund worden in hun beslissings- en/of doorverwijzingsbeleid m.b.t. rijgeschiktheid.
Meer info VIAS_enquête_NL


ESOC 2018 Shire program
ESOC_2018_Symposium_Shire_Summary_final


Interview with the laureate of the BSC ESOC travel grant 2016 Frederik Denorme
Interview SAFE


ESOC 2015 17-19 April 2015
Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke
REVASCAT

Efficacy and safety of very early mobilisation within 24 h of stroke onset (AVERT): a randomised controlled trial
AVERT


ISC 2015 11-02-2015:
Presentatie van de resultaten van vier endovasculaire klinische studies: MR CLEAN, ESCAPE, EXTEND-IA en SWIFT PRIME