Een TIA (Transient Ischaemic Attack), voorbijgaande ischemische aanval (VIA), is een neurologische aanduiding voor een bepaalde gebeurtenis in het centraal zenuwstelsel.

De bloeddoorstroming van een (groter of kleiner) deel van de hersenen wordt even onderbroken door een niet nader gespecificeerde oorzaak (meestal een stolseltje) maar de verschijnselen die dit teweegbrengt zijn binnen 24 uur geheel verdwenen. Is dat laatste niet het geval dan betreft het per definitie geen TIA. Verdwijnen de verschijnselen wel volledig, maar duurt dit langer dan 24 uur, dan spreekt men van een RIND (Reversible Ischaemic Neurologic Deficit). Bij zeer nauwkeurig onderzoek blijkt overigens dat veel TIA’s toch niet helemaal overgaan en dus eigenlijk geen TIA’s waren. Verdwijnen de verschijnselen niet volledig, dan spreekt men ook wel van een beroerte of cerebrovasculair accident (CVA).

De verschijnselen hangen af van het getroffen deel van het brein. Vaak is dit een tijdelijke verlamming van een lichaamsdeel of gelaatshelft, of een onvermogen te spreken of taal te begrijpen.

Referentie: http://nl.wikipedia.org/wiki/TIA

Links

Een uitstekende toelichting bij TIA’s, met animaties, kan u hier vinden:

http://watchlearnlive.heart.org/CVML_Player.php?moduleSelect=tisatk

Referentie: The American Heart Association

Een korte Nederlandstalige toelichting over het herseninfarct en de TIA:

Referentie: Hartstichting Nederland

Een korte Engelstalige animatie die een TIA toelicht:

Referentie: MD Practice Guide